مركز خدمات فناوري و كسب و کار

مركز خدمات فناوري و كسب و كار چيست ؟

اين مركز سازماني است حمايتي و تائيد صلاحيت شده كه بعنوان منبع رشد و تامين كسب و كار و نوآوري براي بنگاه هاي كوچك و متوسط مبتكر و كارآفرين عمل نموده و در توسعه اقتصادي محلي و منطقه اي مشاركت كرده و با خلق بنگاه هاي كوچك و متوسط مبتكر جديد و پروژه هاي ابتكاري در بنگاههاي موجود ، طيف وسيعي از رهنمود هاي جامع را براي راهبري آنها ارائه مي نمايد.

اين مراكز با هدف ارتقاء و بهينه سازي بنگاه هاي صنعتي و بهبود توان رقابتي آنها در بازارهاي ملي و بين المللي ، همچنين ارتقاء فرهنگ استفاده از خدمات مشاوره اي و بكارگيري صحيح توان خدمات فني و مهندسي در حل مشكلات آنها فعاليت مي نمايد.

مراكز ارائه دهنده خدمات فناوري و كسب و كار در سطح جهاني با چه نام هايي شناخته مي شوند؟

اين مراكز در كشورهاي مختلف متناسب با نوع خدماتي ( اصولاً خدمات تخصصي ) كه ارائهمي كنند ، داراي نامهاي متنوعي هستند.

برخي از اهم اين نام ها عبارتند از :

-Business Development Services- BDS

-Cluster Services ( support ) Center (CSC )

-Business Innovation Center ( BIC )

-Business Incubation Center ( BIC )

-Business Incubator

-Small Business Development Service ( SBDS )

-Business Promotion and Service Center

-Small Business & Technology Development Center ( SBTDC )

-Technology Innovation Center ( TIC )

-Business Technology Center

-Plastic

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

مطالب ويژه

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

 

زمان آخرين بروزرساني سايت

یکشنبه 26 آذر 1396

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

شمارنده

 

کل بازدید کنندگان