خیرآباد(اراک3)

اطلاعات شهرك :

مشخصات و موقعيت :

شهرك صنعتي اراك (۳) كه به دليل مجاورت با روستاي خيرآباد به شهرك خيرآباد نيز معروف مي‌باشد در شهرستان اراك و به فاصلة حدوداً ۳۰كيلومتري از شهر اراك واقع گرديده و مساحت آن معادل ۳۸۹هكتار و سطح كاربري اراضي صنعتي آن تقريباً ۱۶۹هكتار مي‌باشد . اين شهرك درمجاورت جاده اراك - تهران و مسير راه‌آهن سراسري كشور واقع و با ايستگاه راه‌آهن ابراهيم‌آباد ۱۲كيلومترفاصله دارد. همچنين فاصلة آن تا فرودگاه اراك۴۰كيلومتر، گمرك اراك۳۰كيلومتر و تا تهران ۲۱۰كيلومتر مي‌باشد .

مزاياي استقرار در شهرك :داشتن زيرساختها و امكانات اشاره شده موجود، فرهنگ صنعتي منطقه ، نزديكي به شهراراك ، قرار گرفتن در مجاورت شاه راه شمال به جنوب كشور و خط راه آهن سراسري (مقدمات احداث ايستگاه اختصاصي شهرك در حال اجرا است.) و اجراي واحدهاي كارگاهي موقعيت بسيار مطلوبي براي سرمايه گذاري در اين شهرك فراهم نموده است و با توجه به حجم واحدهاي فلزي در اين شهرك آن را به عنوان يكي از قطبهاي صنايع فلزي استان معرفي نموده است.

مساحت كل اراضي در اختيار (هكتار)

متراژ فاز عملياتي (هكتار)

متراژ زمين صنعتي (هكتار)

زمين واگذار شده (هكتار)

زمين باقيمانده

(هكتار)

فضاي سبز بهره برداري شده

(هكتار)

2160.4

1088.6

782.06

567.52

214.41

26

 

اطلاعات تماس :

نشاني : ۳۰كيلومتري اراك (مجاور بزرگراه اراك – تهران)

تلفن : 08633553400

مدير شهرك : محمدعلي ميرعظيم

فاصله شهرك از منابع(كيلومتر):

 

فاصله تا مركز استان : 30                                  

نام مركز استان: اراك

فاصله تا مركز شهرستان : 30

نام مركز شهرستان: اراك

فاصله تا نزديكترين شهر: 30

نام شهر: اراك    

فاصله تا فرودگاه: 40

نام فرودگاه: اراك

فاصله تا فرودگاه بين المللي: 190

نام فرودگاه : امام خميني

فاصله تا ايستگاه راه آهن: 12

نام ايستگاه راه آهن: اراك

فاصله تا گمرك: 30

نام گمرك :اراك   

فاصله تا بندر: 780

نام بندر: امام خميني

 

امكانات زيربنايي و خدمات ضروري :كار طراحي و عمليات اجرايي اين شهرك از سال ۱۳۶۸آغاز و تاكنون بخشي ازامكانات زير بنايي وخدمات ضروري در آن از قبيل : آماده‌سازي ، آب ، برق،تلفن در كل شهرك ، فضاي سبز، خيابان‌كشي، جدول گذاري ، سردرب ونگهباني،روشنايي معابر ، شبكه گاز(در فاز اول)  و تكميل پروژ‌ه هاي مخابرات و گاز وشبكه فاضلاب و تصفيه‌خانه ، احداث واحد‌هاي تجاري ،خدماتي و رفاهي انجام شده است.

توسعه شهرك صنعتي خيرآباد به مساحت 1000 هكتار فرصت مناسبي براي استقرار واحدهاي صنعتي بزرگ همچون سهامي آلومينيوم ايران، ماشين سازي اراك و ... فراهم آورده است.

واحدهاي مستقر و صنايع مجاز براي استقرار :اولين قرارداد تخصيص زمين در اين شهرك به اسفند ماه ۱۳۷۸بر مي گردد و ازمجموع اراضي قابل تخصيص با كاربري صنعتي در آن تاكنون بخشي از اراضي درقالب قراردادهاي منقعده به متقاضيان به منظور اجراي طرحهاي فلزي،غذايي،شيميايي، برق و الكترونيك، نساجي ، سلولوزي و ... اختصاص داده شده وامكان استقرار صنايع در زونهاي تعريف شده بجز صنايع شيميايي و كاني غيرفلزي درآن وجود دارد.

 

تعداد واحدهاي مستقر

تعداد واحدهاي بهره برداري

سرمايه گذاري ايجاد شده

(ميليون ريال)

اشتغال ايجاد شده

(نفر)

386

221

3932707

2979