آشتیان

 

مشخصات و موقعيت :

شهرك صنعتي آشتيان كه بدليل مجاورت با روستاي مزرعه نو به شهرك مزرعه نو آشتيان نيز معروف مي‌باشد در شهرستان آشتيان و به فاصلة حدوداً ۲۳كيلومتري ازشهرآشتيان واقع گرديده . اين شهرك در مجاورت جاده اصلي آشتيان تهران واقع و فاصله آن با سه راهي آشتيان و محور شاه راه شمال به جنوب واقع بين اراك و تهران ۱۶كيلومتر، منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ۳۳كيلومتر، اراك ۸۰كيلومتر، فرمهين ۵۰كيلومتر، قم ۷۵كيلومتر و تهران ۲۰۵كيلومتر مي باشد. همچنين اين شهرك در فاصله ۷كيلومتري راه آهن سراسري، ۱۸كيلومتري ايستگاه راه آهن راهجرد، ۹۰كيلومتري فرودگاه اراك و ۳۳كيلومتري گمرك منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان قرار گرفته است.
مزاياي استقرار در شهرك :

داشتن زيرساختها و امكانات اشاره شده موجود، نزديكي به شاهراه اصلي شمال به جنوب و شهرهاي قم و تهران و خط سراسري راه آهن ، عبور شبكه گاز و برق۴۰۰كيلوولت از مجاور شهرك و امكان اتصال و استفاده از آنها، زمين مسطح وداراي سندتفكيكي، منطقه خوش آب و هوا و ... موقعيت مناسبي را براي سرمايه گذاري دراين شهرك فراهم نموده است و اميد مي رود در آينده نزديك شاهد رونق و پيشرفت اين شهرك باشيم.
واحدهاي مستقر و صنايع مجاز براي استقرار:

اولين قرارداد تخصيص زمين در اين شهرك به فروردين ماه ۱۳۷۲بر مي گردد و از مجموع اراضي قابل تخصيص در فاز يك با كاربري صنعتي در آن تاكنون بخشي از اراضي درقالب قراردادهاي منعقده به متقاضيان اختصاص داده شده و امكان استقرار كليه صنايع در زونهاي تعريف شده فلزي، غذايي، شيميايي، كاني غيرفلزي، برق و الكترونيك، نساجي و سلولوزي و ... در آن وجود دارد.

 

مساحت كل اراضي در اختيار(هكتار)

متراژ فاز عملياتي (هكتار)

متراژ زمين صنعتي (هكتار)

زمين واگذار شده (هكتار)

زمين باقيمانده (هكتار)