محلات

اطلاعات شهرك :

 
مشخصات وموقعيت:شهرك صنعتي محلات كه به دليل مجاورت با روستاي ارقده به شهرك ارقده محلات نيز معروف مي‌باشد در شهرستان محلات و به فاصلة حدوداً ۱۴ كيلومتري ازشهرمحلات واقع گرديده است .اين شهرك در مجاورت جاده اصلي خمين - محلات واقع و فاصله آن با اراك ۱۱۵ كيلومتر ، خمين ۴۳ كيلومتر، اصفهان كيلومتر و تهران ۲۷۰ كيلومتر ميباشد همچنين اين شهرك در فاصلة ۹۰كيلومتري از راه‌آهن سراسري ، ايستگاه راه‌آهن وگمرگ منطقه آزاد اقتصادي سلفچگان و ۱۲۵كيلومتري فرودگاه اراك قرار گرفته است.
 
مزاياي استقرار در شهرك:داشتن زيرساختها و امكانات اشاره شده موجود، نزديكي به شهر محلات و معادن سنگ،فرهنگ صنعتي حاكم در منطقه ،زمين هموار شهرك و استقرار حجم بالاي واحدهاي سنگبري كه زمينه ساز تشكيل خوشه صنعتي سنگ مي باشد موقعيت بسيارمطلوبي را براي سرمايه گذاري در اين شهرك فراهم نموده است.
واحدهاي مستقر و صنايع مجاز براي استقرار :اولين قرارداد تخصيص زمين در اين شهرك به آذر ماه سال ۱۳۷۱ بر مي گردد وامكان استقرار كليه صنايع در زونهاي تعريف شده فلزي ؛ غذايي، شيميايي،كاني غيرفلزي، برق و الكترونيك،نساجي ، سلولوزي و ... در آن وجود دارد.

 

مساحت كل اراضي در اختيار(هكتار)
متراژ فاز عملياتي (هكتار)
متراژ زمين صنعتي (هكتار)
زمين واگذار شده (هكتار)
زمين باقيمانده (هكتار)
فضاي سبز (هكتار)
384
359.5
274.9
179.2
95.7
5
 

اطلاعات تماس :
نشاني : ۱۴ كيلومتري محلات (مجاور جاده اصلي خمين محلات)
تلفن : 08658632786
مدير شهرك :  عليرضا قرباني فر
امكانات زيربنايي و خدمات ضروري:كار طراحي و عمليات عمراني اين شهرك از سال ۱۳۷۰ آغاز وتاكنون خدمات ضروري و امكانات زير بنايي درآن از قبيل : آماده‌سازي ، آب ، برق ،گاز،تلفن، معابر،جدول‌گذاري ، روشنايي معابر ، فضاي سبز وشبكه فاضلاب، تصفيه خانه فاضلاب در اين شهرك به انجام رسيده است.

اطلاعات واحدهاي صنعتي

تعداد واحدهاي مستقر

تعداد واحد داراي پروانه بهره برداري

سرمايه گذاري ايجاد شده (ميليون ريال)

اشتغال ايجاد شده (نفر)

224

85

1614825

1081