مديران شهركها و نواحي صنعتي

 

نام و نام خانوادگی

سيد محمدعلي ميرعظيم

سمت

مدير شهرك هاي صنعتي ايبك آباد، خيرآباد، كميجان و نواحي صنعتي ميلاجرد و شهيد فروزان

شماره تماس

08633553400

رايانامه

mirazim@miec.ir

 

نام و نام خانوادگی

يزدان خودستاني

سمت

مدير شهرك صنعتي اراك 1

شماره تماس

08633443120

رايانامه

khodsetani@miec.ir

نام و نام خانوادگی

عليرضا ساچدي

سمت

مدير شهركهاي صنعتي فرمهين، آشتيان و نواحي صنعتي شهداي تفرش و شهداي گركان

شماره تماس

-

رايانامه

sajedi@miec.ir

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

مطالب ويژه

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

 

زمان آخرين بروزرساني سايت

یکشنبه 26 آذر 1396

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

شمارنده

 

کل بازدید کنندگان