ناحيه صنعتي شهید فروزان

اطلاعات ناحيه :

مشخصات و موقعيت : ناحيه صنعتي شهيد فروزان كه به دليل مجاورت با روستاي ساروق به ناحيه صنعتي ساروق نيز مشهور است در شهرستان اراك كيلومتر ۴۰ جاده اراك كميجان واقع شده است.

مزاياي استقرار در ناحيه :

واحدهاي مستقر و صنايع مجاز براي استقرار :در اين ناحيه بيشتر واحدهاي صنعتي با زمينه فعاليت شيميايي،غذايي، فلزي مستقر مي باشد.

 

مساحت كل اراضي در اختيار(هكتار)

متراژ فاز عملياتي (هكتار)

متراژ زمين صنعتي (هكتار)

زمين واگذار شده (هكتار)

زمين باقيمانده (هكتار)

فضاي سبز (هكتار)

۱۱.۸

۱۱.۸

۷.۷۲

4.5

3.2

0.2
 

اطلاعات تماس :

نشاني : كيلومتر ۴۰ جاده اراك – كميجان نرسيده به روستاي ساروق

تلفن : 08633573400

مدير ناحيه : محمدعلي ميرعظيم

امكانات زيربنايي

آب

برق

گاز

تلفن

راه دسترسي

شبكه فاضلاب

تصفيه خانه

دسترسي به اينترنت

*

*

*

*

*

- - *