ناحيه صنعتي بابایی

اطلاعات ناحيه :

مشخصات و موقعيت : ناحيه صنعتي شهيد بابايي كه به دليل مجاورت با روستاي بازنه به ناحيه صنعتي بازنه نيز مشهور است در شهرستان شازند كيلومتر 27 جاده شازند -خمين نرسيده به روستاي بازنه واقع شده است.

مزاياي استقرار در ناحيه :

واحدهاي مستقر و صنايع مجاز براي استقرار :در اين ناحيه بيشتر واحدهاي صنعتي با زمينه فعاليت شيميايي،غذايي، فلزي مستقر مي باشد.

 

مساحت كل اراضي در اختيار(هكتار)

متراژ فاز عملياتي (هكتار)

متراژ زمين صنعتي (هكتار)

زمين واگذار شده (هكتار)

زمين باقيمانده (هكتار)

فضاي سبز (هكتار)

51.8

51.8

38.6

32.3

6.3

4.8
 

اطلاعات تماس :

نشاني : كيلومتر 27 جاده شازند -خمين نرسيده به روستاي بازنه

تلفن : 08638233226

مدير ناحيه : فرهاد ستوده نيا

 

امكانات زيربنايي

آب

برق

گاز

تلفن

راه دسترسي

شبكه فاضلاب

تصفيه خانه

دسترسي به اينترنت

*

*

*

*

*

* - *