آمار طرح ها و واحدهای صنعتی

تعداد واحدهاي مستقر در شهركها و نواحي صنعتي استان

تا پایان سال 94

2367 واحد

تعداد واحدهاي داراي پروانه بهره برداري در شهركها و نواحی صنعتي استان تا پایان سال 94

1194 واحد

سرمايه گذاري ايجاد شده در شهركهاي ونواحی صنعتي استان

تا پایان سال 94

31039 ميليارد ريال

اشتغال ايجاد شده در شهركها و نواحی صنعتي استان

تا پایان سال 94

24976 نفر

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

مطالب ويژه

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

 

زمان آخرين بروزرساني سايت

یکشنبه 26 آذر 1396

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

شمارنده

 

کل بازدید کنندگان