شهرک ها و نواحی صنعتی مناطق محروم

فهرست شهرکها و نواحی صنعتی مناطق محروم و معافیتهای مالیاتی 
شهرکهای صنعتی استان که جزء مناطق کمتر توسعه یافته می باشند
شهرک صنعتی خمین
شهرك صنعتي كميجان
شهرك صنعتي زرنديه
شهرك صنعتي غرق آباد

نواحی صنعتی استان که جزء مناطق کمتر توسعه یافته می باشند

شهید فروزان
 شهدای خنداب
شهدای گرکان
شهدای راونج
شهید حبیبی نخجیروان
شهید عبدالعلی سعیدی
شهدای خرمدشت
شهدای تفرش
شهید مهدی پرندک
شهید بابایی
شهدای نهرمیان

ماده ۱۳۲ قانون اصلاح موادی از مالیاتهای مستقیم 

در آمد مشمول مالیات ابزاری ناشی از فعالیتهای تولید و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی وخصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه ها ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فورش منعقد می شود, از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد و به مدت چهارسال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده ۱۰۵ این قانون معاف هستند.

تبصره ۱. فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و داریی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره ۲. معافیتهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری  نخواهد بود.

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

مطالب ويژه

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

 

زمان آخرين بروزرساني سايت

یکشنبه 26 آذر 1396

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

شمارنده

 

کل بازدید کنندگان