تغییر نام و انتقال

نحوه تغيير نام و انتقال
 
 
 
۱- ارائه درخواست انتقال يا تغيير نام
 
واحد صنعتي به امور متقاضيان مراجعه و نسبت به تکميل فرم درخواست تغيير نام و انتقال اقدام مي‌نمايد. آن امور پس از بررسي مقدماتي شرايط قرار داد و در صورت داشتن شرايط لازم به منظور تعيين ميزان پيشرفت فيزيکي طرح به متقاضي را به مدير شهرک صنعتي معرفي مي نمايد.
      
 
۲- اعلام نظر امور متقاضيان نسبت به احراز شرايط تغيير نام و يا انتقال واخذ نظر مدير عامل و در صورت تأئيد دريافت مدارک مورد نياز
 
پس از اعلام نظر مدير شهرک صنعتي و در صورت داشتن شرايط انتقال و داشتن پيشرفت فيزيکي مناسب مطابق با برنامه زمانبندي و همچنين رعايت ضوابط ساخت و ساز، گزارشي توسط امور متقاضيان براي اخذ نظر مدير عامل تهيه مي گردد و در صورت تأئيد ايشان مبني بر تغيير نام يا انتقال کليه مدارک لازم اعم از گواهي تغيير نام جواز تأسيس و يا جواز تأسيس جديد کپي شناسنامه افراد حقيقي انتقال گيرنده و يا کپي شناسنامه افراد داراي امضاء تعهد آور، اساسنامه، اظهار نامه، اگهي ثبت يا تغييرات براي اشخاص حقوقي اخذ مي گردد و در صورت نياز مراتب جهت اخذ تأئيديه از سازمان صنايع و معادن، اداره محيط زيست ، سازمان تأمين اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي و.. استعلام مي گردد.  
  
 
۳- انجام مراحل مالي و اخذ تأئيدي تغيير نام يا انتقال از امور مالي
پس از اخذ تأئيديه از ادارات ذکر شده در مراحل قبل و ارائه به امور متقاضيان، متقاضي به منظور انجام مراحل مالي و پرداخت ديون معوقه و پرداخت مبلغ هزينه تغيير نام پيش دريافت و تبديل اسناد تعهدي به نام انتقال گيرنده به امور مالي معرفي مي گردد.

۴

- معرفي به سازمان صنايع و معادن جهت تغييرنام جواز تأسيس

۵

- معرفي به دفترخانه جهت تنظيم سند صلح حقوق.

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

مطالب ويژه

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

 

زمان آخرين بروزرساني سايت

یکشنبه 26 آذر 1396

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

شمارنده

 

کل بازدید کنندگان