نظام مبادلات پيمانكاري فرعی

نظام مبادلات پيمانكاري فرعی

پيمانكاري فرعي صنعتي يا برون سپاري از راههاي مدرن و موثر سازمان دهي محصول صنعتي است. از ميان همكاري واحدهاي توليدي مكمل مختلف ، كه در اين شرايط يك پيمانكار اصلي ، عرضه كننده هاي مختلف و پيمانكار هاي فرعي وجود دارد كه شامل يك قرارداد بين طرفين پيمانكار اصلي و پيمانكار فرعي است پيمانكار اصلي يك يا چند اقدام مهم توليدي بخش ها را به زير مجموعه ها و يا تهيه كنندگان خدمات ضروري صنعتي براي توليد محصول نهايي واگذار مي نمايد.

 

دفتر توسعه صنعتي و در راس آن معاونت صنايع كوچك شركت در جهت پياده سازي اولين مركز SPXاقدامات زير را انجام داده است

۱.تماس تلفنی حداقل هفته ای یک بار با دفتر unidoجهت پیگیری ایجاد مرکز spxدر استان و عقد قرارداد.

۲.تماس با سایر استانهای فعال و کسب اطلاع دقیق از وضعیت سایر شرکتهای استانی در زمینه نظام مبادله پیمانکاری و انتقال مستندات و تجربیات.

۳.شرکت در جلسه کمیته ملی یونیدو با حضور آقایان پریدری، شامخی و رضازاده و ارائه گزارش و توجیه ایجاد این مرکز spxدر ارک و اخذ مصوبه کمیته ملی یونیدو.

۴.انتخاب مشاور spxجهت مطالعه ساختار فعلی پیمانکاری در بخش صنایع فلزی و کمک به ایجاد مرکز spxدر استان مرکزی.

۵.میزبانی از معاونت صنایع کوچک و کارشناسان شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد و مبادله تجربیات در زمینه پیاده سازی مرکزspx، خوشه های صنعتی، توسعه بازار ،آموزش، تسهیلات، مرکز فن آوری و کسب و کار اراک و...

۶.اخذ پروپوزال و ارزیابی های اولیه جهت راه اندازی سایت خوشه های صنعتی استان

۷.ویرایش جدید کتاب "جستاری در نظام مبادله پیمانکاری فرعی " و ارسال جهت تایپ

۸.انجام مکاتبات و پیگیریها ی لازم جهت بازدید مسئولین یونیدو از صنایع استان در جهت پیاده سازی spxدر مهرماه ۱۳۸۷

۹.عقد قرارداد با جهاد دانشگاهی استان جهت جذب مشاور و انجام خدمات پژوهشی مورد نیاز در زمینه وضعیت فعلی نظام مبادله پیمانکاری و ساختار آن در بخش صنایع فلزی استان مرکزی

۱۰.دعوت از يك متخصص يونيدو به استان و بازديد از چند كارخانه بزرگ، شهرك صنعتي شماره يك و تشكيل جلسه با وي جهت پياده سازي نظام مبادله پيمانكاري فرعي يونيدو در استان

۱۱.برگزاري جلساتي با دفتر توسعه خوشه هاي صنعتي و نظام مبادله پيمانكاري فرعي (آقاي منصوري) جهت هماهنگي و كسب مشاوره و آگاهي جهت عقد قرارداد با يونيدو.

۱۲.آغاز مطالعات ميداني و كسب اطلاعاتي پيرامون وضعيت ساختار صنعتي و پيمانكاري فرعي استان.

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

مطالب ويژه

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

 

زمان آخرين بروزرساني سايت

یکشنبه 26 آذر 1396

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

شمارنده

 

کل بازدید کنندگان